Sukututkimustoimisto Ari Kuivalainen              Sukututkimusta vuodesta 1998
Tutkimuspyyntö: ari.kuivalainen@arikuivalainen.com GSM 040-7290778
Sukututkimuspalvelumme     * Sukututkimuspalvelua tilauksesta Suomen kaikkien seurakuntien kirkonkirjoista (rippikirjat/lastenkirjat/syntyneet/vihityt/kuolleet).     * Kirkollisten arkistojen mikrofilmirullien ja mikrofilmikorttien digikuvausta tilauksesta Maakunta-arkistoissa.      * Hautamuistomerkkien digikuvaukset tilauksesta (syntymä- ja kuolinaikojen tarkastus).     * Muut sukututkimukseen liittyvät digikuvauspalvelut ja skannauspalvelut.     * Oman sukututkimusaineistosi tallennus SUKUJUTUT tai JUURET tietokantaan.     * Tutkimusveloitus sovittuun aineistomäärään sidottu (kirjallinen veloitussopimus).     * Sukuselvityksistä sukupuutauluksi. Tiedustele!!
 Sukututkimuksen sisältö 
    *    Sukututkimusselvitys on kirkon mikrofilmeiltä kuvattuun materiaaliin perustuvaa suvun historiaa, sisältäen henkilötie- touksien (syntynyt/kastettu, kuulutettu/vihitty, kuollut) lisäksi mahdollisia tietoja henki- löiden ammateista, asuinalueis- ta, kuolinsyistä, kummeista ja muista kirkon rippi-/lastenkir- joihin merkityistä tiedoista.     * Sukututkimustiedot tallen- netaan SUKUJUTUT tai JUURET  Sukututkimusohjelmalla. Näin asiakas saa halutessaan jälke- läistaulut/esipolvitaulut ja henkilöhakemiston sekä asuinpaikat sisältävän selvityk- sen. Sukuvalokuvia voidaan liittää halutessanne selvityk- seen.
Sukututkimuksen kustannukset     * Tutkimusveloitus sovittuun aineistomäärään sidottu (kirjallinen veloitussopimus).     * Sukututkimuksen hinta käsittää tutkimusajan ja mahdolliset tutkimuksen matkakustannukset.     * Selvitetään asiakkaan toiveet ja sovitaan kustannusten yläraja. Tutkimuksen käynnistämiseen riittää (esim. isoisä) nimi, hänen tarkka syntymäaikansa ja syntymäpaikkansa.     * Yleisin sukututkimuksen toimeksianto on hinnaltaan n. 500-700 euroa+ALV+ mahdolliset matkakustannukset. Tällä päästään useimmiten mikrofilmeillä 1700-luvulle.     * Tutkimuksessa kuljetaan tiettyä peruspolkua esim. isän isän isä (iii) jne. Lisäksi mainitaan puolisot ja lapset syntymäaikoineen. Tutkimusta jatketaan haluamaanne suuntaan.     * Sukututkimus tehdään kirkollisista lähteistä, jotka alkavat yleensä 1700-luvun taitteesta. 1700-luvulle pääseminen ei kuitenkaan ole aina varmaa. Joidenkin seurakuntien lähteet ovat tuhoutuneet kirkkojen tulipaloissa ja mahdolliset muuttokirjat saattavat puuttua varsinkin vanhemmilta vuosisadoilta.
Sukututkimustoimisto Ari Kuivalainen Alvarintie 6A4 21900 Yläne